Καινούρια Σχολική Χρονιά με καινοτομίες, όπως το Interactive Notebook και to Portfolio, που θα δώσουν ώθηση στους μαθητές μας να αριστεύσουν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και στη ζωή.

Το Interactive Notebook θα βοηθήσει όλους τους τύπους μαθητών ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους στυλ να βελτιώσουν και να επιταχύνουν το ρυθμό αφομοίωσης της ξένης γλώσσας μέσω οπτικών, κινητικών και επικοινωνιακών ερεθισμάτων.

Το Portfolio θα βοηθήσει τους εφήβους μαθητές μας να προετοιμαστούν για την επαγγελματική τους ζωή. Στο portfolio οι μαθητές μας θα συγκεντρώνουν τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του σχολείου (projects – tests – grammar) και θα εκπαιδευτούν στο να εκτιμούν το επίπεδο της συμμετοχής τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να φτιάξουν το φάκελο του βιογραφικού τους, όταν βγουν στην αγορά εργασίας.

Προωθούμε τη συνεργατική μάθηση, την καλλιέργεια και την άριστη γνώση της γλώσσας που την περνάμε στα παιδιά με τρόπο ευχάριστο και αποτελεσματικό. Δεν αρκούμαστε μόνο στην απόκτηση του πτυχίου, αλλά επιδιώκουμε να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητες των μαθητών μας!