Προσφέρουμε τμήματα για όλα τα επίπεδα, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ηλικία.

◾ Nursery (Νηπιαγωγείο)

◾ Pre Junior (Ά Δημοτικού)

Α’ Junior έως Proficiency ΙI

◾ Ταχύρυθμα (παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων)

◾ Θερινά

Ατομικά

◾ Toeic

IELTS