• Απονομή Πτυχίων
 • Parties
 • Cinema nights
 • Εκδρομές
 • Easter Egg Hunting
 • Παιχνίδια Λήξης
 • Σεμινάρια & Ομιλίες
 • Άσκηση σεισμού & φωτιάς
 • Story Tale
 • Θεατρικά Έργα
 • Αγιασμός & Παράσταση Καραγκιόζη
 • Halloween - Trick ot Treat & Games