Ο συνδυασμός των άριστα επιλεγμένων βιβλίων και διαδραστικών προγραμμάτων με τις πιο εξελιγμένες μεθόδους που περιλαμβάνουν το παιχνίδι, κίνηση στην τάξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών, φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα.