Δοκιμαστικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις για να ξεπεράσουν τα παιδιά μας το πιθανό άγχος. Εμψυχώνουμε και προετοιμάζουμε άριστα τους μαθητές μας με τη μέθοδο NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός), στο οποίο έχουμε κάνει ειδική εκπαίδευση.