Επιλέγουμε με τους μαθητές μας το θέμα που τους ενδιαφέρει και με τη βοήθεια και την καθοδήγηση μας ετοιμάζουμε την παρουσίαση της επιλογής τους! Καλύπτουμε έτσι όλους τους μαθησιακούς τύπους (οπτικός-ακουστικός-κιναισθητικός) και το μάθημα γίνεται… παιχνίδι!

Red Hand Day
Master Chef
Grammar Day
Poetry – Literature
World Food Day
Thanksgiving
Positive Thinking
Healthy Little Eaters
Γιορτή της Μητέρας