Επιλέγουμε με τους μαθητές μας το θέμα που τους ενδιαφέρει και με τη βοήθεια και την καθοδήγηση μας ετοιμάζουμε την παρουσίαση της επιλογής τους! Καλύπτουμε έτσι όλους τους μαθησιακούς τύπους (οπτικός-ακουστικός-κιναισθητικός) και το μάθημα γίνεται… παιχνίδι!

Red Hand Day

Master Chef

Grammar Day

Poetry – Literature

World Food Day

Thanksgiving

Positive Thinking

Healthy Little Eaters

Γιορτή της Μητέρας