👉Τί είναι το Teens’ Debate?

Ένας οργανωμένος διάλογος – αντιπαράθεση απόψεων πάνω σε θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, στον οποίο συμμετέχουν ζεύγη ομάδων μαθητών επιπέδου Lower (B2) που έχουν ερευνήσει και προετοιμάσει  προκαθορισμένες θέσεις που τους έχουν ανατεθεί.

Μετά την παρουσίαση των θέσεων της κάθε ομάδας, μία ομάδα κριτών από μαθητές επιπέδου Advanced (C1), κρίνει το κάθε ζεύγος ομάδων βάσει μιας σειράς προκαθορισμένων κριτηρίων και αποφασίζει ποια ομάδα εξέφρασε τη θέση της καλύτερα. 

Την όλη διαδικασία παρακολουθούν ως μαθητευόμενοι οι Debaters της επόμενης χρονιάς μαθητές επιπέδου Eclass!

Αρχίζοντας από την πρώτη μέρα σχηματισμού των ομάδων και μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής του TeensDebate, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την εμψύχωση των συμμετεχόντων αναλαμβάνει μία ομάδα επιλεγμένων μαθητών επιπέδου Advanced!

👉Γιατί είναι σημαντικό το Teens’ Debate?

Πέρα από το αγωνιστικό του μέρος, το TeensDebate έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις κοινότητες στις οποίες ζουν. Επιτρέπει την καλλιέργεια σημαντικών ικανοτήτων. 

Συνοψίζοντας τα οφέλη, οι μαθητές: 

  • Διδάσκονται οργανωτικότητα και σωστή χρήση του διαδικτύου
  • Καλλιεργούν την λογική επιχειρηματολογία και την κριτική σκέψη τους
  • Μαθαίνουν να δημιουργούν τεκμηριωμένες και ορθές θέσεις
  • Αναπτύσσουν ηγετικές δεξιότητες 
  • Μαθαίνουν πώς να επιλύουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις
  • Κατανοούν τη σημασία του να διανθίζουν την ομιλία τους με τις σωστές εκφράσεις, κινήσεις, σκηνική παρουσία που απαιτείται σε μια τέτοια περίσταση
  • Λαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη τους
  • Βιώνουν την ομαδική εργασία για την επίτευξη ενός από κοινού τιθέμενου στόχου
  • Διδάσκονται την ανεκτικότητα στη διαφορετική άποψη και την απάντηση σε αυτή με πολιτισμένο διάλογο


Τα παραπάνω μαζί με τη δομημένη οργάνωση της όλης διαδικασίας η οποία κατατέθηκε και αξιολογήθηκε από την επιτροπή της διοργάνωσης είναι οι λόγοι για τους οποίους το Teens’ Debate βραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο Βέλτιστης Μαθησιακής Εμπειρίας 2021 από τα Πανελλήνια Educational Awards!

H όλη προσπάθεια πέρα από διδασκαλία publicspeakingskills πλαισιώνεται και με γενικότερη αναφορά στη σωστή στάση σώματος, προσωπική παρουσία, ενδυμασία και όλα εκείνα τα στοιχεία που διασφαλίζουν ότι η προσοχή των ακροατών μας στρέφεται αποκλειστικά σε αυτά που έχουμε να πούμε και να παρουσιάσουμε.  

9
8
10
7
6
5
4
3
2
1