Το Edmodo είναι μια web πλατφόρμα, που παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, διαμοιρασμό περιεχομένου, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών και πρόσβαση σε ανακοινώσεις σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον κατάλληλο για το σχολείο.

Χρησιμοποιούμε το Edmodo στην τάξη μας για να κρατήσουμε όλους τους μαθητές ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ!

Είναι δωρεάν και διαρκεί ένα λεπτό για να εγγραφείτε! Μάθετε πώς να ξεκινήσετε παρακάτω.

Οδηγίες για Μαθητές

 1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση edmodo.com χρησιμοποιώντας το smartphone σας ή υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε “Έναρξη ως μαθητής.”“Get Started as a Student.”
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας. Χρησιμοποιήστε τον “κωδικό ομάδας” (Group Code) που θα σας δώσει ο καθηγητής/τρια σας.
 4. Επιλέξτε ένα username. Είναι προτιμότερο να είναι κάποιο που να “θυμίζει” το όνομα του μαθητή/μαθήτριας.
 5. Επιλέξτε ένα κωδικό (password).
 6. Αν θέλετε γράφετε το email σας (είναι προαιρετικό).
 7. Γράφετε το όνομα (First Name) και το επίθετο (Last Name) του μαθητή/μαθήτριας.
 8. Αφού διαβάσετε τους όρους και την πολιτική του Edmodo (Terms of Service, Privacy Policy), πατήστε στο κουτάκι στο οποίο δηλώνετε πως συμφωνείτε ως γονέας με αυτά.
 9. Τέλος, πατήστε το κουμπί για εγγραφή (Sign up).

Αφού ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας στο Edmodo, δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε ξανά αυτή τη διαδικασία.

Οδηγίες για Γονείς ( δεν είναι απαραίτητο)

 1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση edmodo.com χρησιμοποιώντας το smartphone σας ή υπολογιστή.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε “Έναρξη ως γονέας. ”  “Get Started as a Parent.”
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για δημιουργία λογαριασμού.
 4. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον Κωδικό Γονέα. Ο κωδικός Γονέα βρίσκετε στην κάτω αριστερή γωνία στην αρχική σελίδα του μαθητή.

https://new.edmodo.com/