Πέρα από το γεγονός ότι τα Γαλλικά είναι μια δημοφιλής γλώσσα που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό παγκοσμίως, υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι για να μάθεις γαλλικά.

  • Τα Γαλλικά είναι (μαζί µε τα Αγγλικά), η µοναδική γλώσσα που οµιλείται και στις 5 ηπείρους.
  • Αποτελεί μία από τις 8 παγκόσμια χρησιμοποιούμενες γλώσσες του Internet.
  • Πολλά κράτη, παράλληλα με την τοπική τους γλώσσα έχουν και τη Γαλλική ως επίσημη.
  • Η γαλλική αποτελεί τη δεύτερη επιλογή από τις 11 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. μετά την αγγλική.
  • Η εκµάθηση των Γαλλικών είναι εύκολη και ευχάριστη, γιατί έχει συγκεκριμένους κανόνες προφοράς και γραμματικής, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην κατανόηση και εφαρμογή τους.
  • Γνωρίζοντας γαλλικά, μαθαίνεις πιο εύκολα άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • Με την γνώση της Γαλλικής είναι δυνατές σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους.
  • Η κουλτούρα της Γαλλίας είναι τεράστια! Η συγκεκριμένη γλώσσα έχει να παρουσιάσει μεγάλη λογοτεχνική ποικιλία και μουσικό πλούτο.
  • Πρώτη επίσημη γλώσσα του Ολυμπισμού και των Ταχυδρομείων και δεύτερη επίσημη οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού.
  • Είναι μία από τις 7 μεγάλες γλώσσες με επιδράσεις στις τέχνες, στις επιστήμες, στην τεχνολογία και στα γράμματα!